Winkeldiefstal melden

Meld winkeldiefstal

 

Door het versturen van deze registratie, geeft u NORAM de opdracht in te vorderen voor oponthoud en overlast ten gevolge van een aanhouding bij Winkeldiefstal, een forfaitair bedrag ad €181,-. aan schade.
Deze opdrachtverstrekking geldt als eenmalige lastgeving (cessie ter incasso) overeenkomstig de “Voorwaarden diefstal “[link naar voorwaarden]. Deze lastgeving eindigt als de vordering is voldaan en afgerekend of als oninbaar wordt opgelegd.
Indien u vragen heeft, neem dan contact op met ons

  Delict*

  Delict datum*

  Delict tijdstip*

  Indirecte schade (in euro's)

  Extra schade (in euro's)

  Omschrijving extra schade

  Meerdere daders bij het delict aangehouden*