Hoe werkt Financieel beheer bij Noram Finance?

Stap 1: Alles begint met een persoonlijk gesprek. Wij verwelkomen u graag bij ons op kantoor of een andere intakelocatie indien gewenst. Tijdens dit gesprek kunt u de situatie aan ons uitleggen en proberen we een duidelijk beeld te krijgen van de problemen waarmee u te maken heeft. Aan het einde van dit gesprek geven wij direct een eerste advies met concreet mogelijke oplossingen. Het intakegesprek vindt zo spoedig mogelijk plaats. Is er sprake van een crisissituatie, bijvoorbeeld dreigende ontruiming of afsluiting van water of energie, dan vindt het gesprek uiterlijk binnen drie dagen plaats.

Stap 2: Wij zorgen ervoor dat de kans op het oplossen van de schulden zo groot mogelijk wordt. Dit betekent dat wij de communicatie met je schuldeisers verzorgen, zodat u een adempauze kunt nemen. Ook kijken we met u naar de mogelijkheden om het inkomen te verhogen en de kosten te verlagen. Soms moet de boekhouding nog op orde gebracht worden. Mocht dit niet meer mogelijk zijn met de eigen boekhouder of accountant, dan kan Noram Finance mogelijk hierbij behulpzaam zijn. Vaak heeft u als ondernemer te maken met juridische problemen, ook hierbij zijn we graag van dienst met onze gespecialiseerde juristen.

Stap 3: Wij vragen uitstel van betaling bij de schuldeisers en controleren de hoogte en juridische status van de schulden.

Stap 4: We maken samen met u een berekening van wat u kunt betalen aan de schuldeisers in de komende vijf jaar als u met het bedrijf door kunt gaan. Wanneer u met het bedrijf stopt, berekenen we wat u kunt betalen aan de schuldeisers in de komende drie jaar. Vervolgens gaan wij in gesprek met de schuldeisers en bieden wij het saneringsvoorstel aan en onderhandelen tot een akkoord.

Stap 5: Lukt het niet om samen met de schuldeisers een akkoord te bereiken, dan is de wettelijke schuldsanering misschien een mogelijkheid.